دوسالگی آریاناز

آریاناز عزیزم

امروز روزی است که دو سال پیش به این جهان چشم گشودی و زیبایی تازه و
بی مانندی برای من و مامان صهبا آفریدی

هر روز از روز پیش خدارا سپاسگزارم که به من شایستگی

 پدر شدن را بخشید

 

Happy 2nd Birthday Arianaz

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
کیتی

تولدت مبارک عزیزم..اریاناز خوشگل[ماچ]