آریاناز عزیزم

امروز چهارشنبه 24 آذرماه درست یکماه است که خانه ما را روشن کردی و به این جهان زیبا پا گذاشتی. در این یکماه گذشته لحظه های بسیار شادی آفریدی که با جرات می توان گفت لحظاتی بی مانند در زندگی من و مادرت بوده است. از گریه های شبانه تا لبخندهای زیبای هنگام خوابت، همه و همه مرا بیشتر سپاسگزار خداوند می نماید. ای گل سرسبد، تپش های قلب پدر و مادرت با دیدن صورت زیبای تو و شنیدن نفس تو پایدار تر شده و امیدشان به زندگی هزاران برابر. یک جهان بوسه بر چهره ی نازنینت

 

My Beloved Arianaz

Today marks the first month of your grand arrival in this beautiful world. Your beautiful presence has brightened our home from your night cries to your unparalleled smiles while dreaming. The past 30 days have deluged our lives with happiness and fun memories. Our hearts beat stronger by just looking at your face and hearing you breathe. Thousands of kisses from Sahba and Davood, your parents  

/ 1 نظر / 29 بازدید
مولی

فایده نداره باید بیاد ایران تا گازش بگیرم کی میایید؟